ཟླ་བ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པར་རང་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་འགན་གཙང་སྤྲོད་བྱེད་པའི་གན་རྒྱའི་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆའི་ཉེར་བཞི་ཚེག་བརྒྱད་འཕར།

སྤེལ་དུས། 2016-06-18ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད