ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལྟར་ཨུ་རུ་སུའི་ཙུང་ཐུང་ཕི་ཅིན་གྱིས་ཀྲུང་གོར་འཚམས་འདྲི་བྱ་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2016-06-21ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད