རྒྱལ་ནང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འདུས་སྙིང་རིམ་འདས་རྩིས་འཕྲུལ་ལ་ཆེས་ཐོག་མའི་འཛམ་གླིང་གི་ཨང་དང་པོ་ཐོབ།

སྤེལ་དུས། 2016-06-21ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད