ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧའོ་པེ་ངར་ལྕགས་ཚོགས་པའི་སའེ་ཨེར་ཝེ་ཡ་སི་མེ་ཏའེ་ལེ་ཨོ་ངར་ལྕགས་བཟོ་གྲྭར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2016-06-21ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད