ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་ལས་དོན་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་གི་གཏམ་བཤད་ཅེས་པའི་དེབ་རྐྱང་མ་དཔར་ནས་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2016-06-24ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད