ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨུ་ཟ་བེ་ཁེ་སི་ཐན་གྱི་ཙུང་ཐུང་དང་མཉམ་དུ་ཨན་ཀི་ལེན་ནས་ཕ་ཕུའུ་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་གྱི་ཕུག་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པའི་གཟུགས་ལམ་གཏོང་བའི་བྱེད་སྒོའི་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2016-06-24ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད