ཕན་ལི་ཡོན་གྱིས་ཨུ་ཟ་བེ་ཁི་སི་ཐན་ཙུང་ཐུང་གི་ལྕམ་མོ་ཁ་ལི་མའོ་ཝ་དང་མཉམ་དུ་ཐ་ཧྲི་ཀན་ཁུང་ཙི་སློབ་གླིང་ལ་གཟིགས་སྐོར་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2016-06-24ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད