ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨུ་ཟ་བེ་ཁེ་སི་ཐན་གྱི་ཆེས་མཐོ་གྲོས་ཁང་གི་ཁྲིམས་འཛུགས་ཁང་དུ་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2016-06-24ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད