ཨེ་ཤ་ཡའི་མ་གཏོང་དངུལ་ཁང་གིས་དངུལ་བུན་གཏོང་བའི་ཁག་དང་པོའི་ལས་གཞི་བཞི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2016-06-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད