རྒྱལ་སྲིད་སྤྱིུ་ཁྱབ་ཁང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་གོ་མི་ཆོད་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་ཆེད་དོན་དཔར་ནས་བཀྲམ།

སྤེལ་དུས། 2016-07-01ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད