འཛམ་གླིང་ཐོག་ཆེས་ཆེ་བའི་སྒོང་གཟུགས་ཅན་གྱི་གློག་ལྡན་རྒྱང་ཤེལ་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2016-07-04ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད