རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་དབང་ཁེ་ལས་བཅོས་བསྒྱུར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་པེ་ཅིན་དུ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2016-07-05ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད