ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་དབང་ཁེ་ལས་བཅོས་བསྒྱུར་ལ་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གནང་། ལི་ཁེ་ཆང་གིས་རྒྱལ་དབང་ཁེ་ལས་བཅོས་བསྒྱུར་ལ་མཆན་བཀོད་མཛུབ་སྟོན་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2016-07-05ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད