ལི་ཁེ་ཆང་གི་རི་སིའི་ཙུང་ལི་དང་མཉང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་སྐབས་གཉིས་པའི་ནང་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2016-07-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད