བཅའ་ཁྲིམས་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་སྐྱོང་རིག་གནས་སྤེལ་རེས་ཀྱིས་བྱེད་སྒོ་བདེ་ཆེན་དུ་སྤེལ།

སྤེལ་དུས། 2016-07-06ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད