རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གཞུང་སྒྲུབ་ཐིན་གྱིས་རྩ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་དམ་ལྷོད་ཞབས་ཕྱིའི་བཅོས་བསྒྱུར་ཆེད་དོན་ལྟ་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-03-21ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད