ཧ་སག་སི་ཐན་གྱི་ལས་རིགས་ཁག་སོ་སོས་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པར་རེ་སྒུག་བྱས་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2017-06-07ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད