རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུགས་སྤྲོད་སློབ་མ་ས་ཡ་དགུ་འབུམ་བཞི2017ལོའི་མཐོ་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2017-06-07ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད