ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་ཆ་པར་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-06-09ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད