རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལྟར་ཞི་ཨན་ལྕགས་ལམ་གྱི་གནད་དོན་ཡོད་པའི་གློག་ཐག་དོན་རྐྱེན་ལ་འགན་འདྲི་གཟབ་ནན་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད།

སྤེལ་དུས། 2017-06-09ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད