ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧ་སག་སི་ཐན་གྱི་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲི་སོགས་མཇུག་རྫོགས་ནས་ཕྱིར་རང་རྒྱལ་དུ་ལོག

སྤེལ་དུས། 2017-06-10ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད