ལིག་ཡུན་ཧྲན་གྱིས་པར་ཙིར་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་སྲིད་ཏང་དང་ཇུས་འདོན་ཚོགས་པ། དམངས་ཁྲོད་སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་བཅས་ཀྱི་གླེང་སྟེགས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2017-06-12ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད