ཐུར་ཁེའི་ཙུང་ཐུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་ཁ་ཐར་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-06-15ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད