ཨ་མེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་གསོག་ཉར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་སྐྱེད་ཀ་ཇེ་མཐོར་བཏང་།

སྤེལ་དུས། 2017-06-16ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད