ཡུས་ཀྲིན་ཧྲིན་གྱིས་ཕ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་དྲག་ཇུས་དམག་དཔུང་མཉམ་འབྲེལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིར་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

སྤེལ་དུས། 2017-06-16ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད