ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཝུན་ལའེ་སུའུ་ཏན་དང་གྲོས་མོལ་གནང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱིས་མ་འོངས་བའི་མཉམ་ལས་ཐད་ལ་འཆར་འགོད་མཛད།

སྤེལ་དུས། 2017-09-14ཡོང་ཁུངས། 央视网

མཉམ་སྤྱོད