ཀྲུང་གུང་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་བའི་སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་པས་སུའུ་ཏན་དང་དབྱི་ལང་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-12-25ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད