བོད་ལྗོངས་ཀྱི་འོས་འགན་སློབ་གསོ་དོ་སྙོམ་པའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའི་རྩིས་ལེན་རྟོག་ཞིབ་ཚོ་ཆུང་ཆབ་མདོར་སོང་ནས་རྟོག་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-12-25ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད