འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་མཐོ་བའི་གློག་གནོན་གློག་འདྲེན་གྱི་གློག་སྐུད་རྨ་ཆུར་འཕྲད་བརྒལ་བྱས་ནས་ཁྲིད་ཐུབ་ཡོད།

སྤེལ་དུས། 2017-12-26ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད