རྒྱལ་ཁབ་གློག་དྲའི་རླུང་ཁམས་ཆེན་མོའི་འབག་བཙོག་འགོག་བཅོས་འཆར་གཞིའི་གློག་ཤུགས་འདྲེན་ལམ་ཡོངས་སུ་བཙུགས།

སྤེལ་དུས། 2017-12-26ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད