ཀྲང་ཀའོ་ལིས་སྐབས་ཉེར་བཞི་པའི་དགུན་དུས་ཨའོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ལས་ཀར་རྟོག་ཞིབ་མཛད།

སྤེལ་དུས། 2017-12-27ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད