དུས་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འབུམ་རམས་པའ་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པས་བོད་དུ་ལས་ཀ་དངོས་སུ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2017-12-28ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད