རང་ལྗོངས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྡུ་དང་དབང་ཆ་གཤམ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཐད་ས་གནས་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའི་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱས་པ།

སྤེལ་དུས། 2017-12-28ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད