སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་ལྟ་བུའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་ཕྲན་ཆུང་ཕུལ་ཆུང་ཕུལ་བྱུང་གི་མིང་ཐོ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-12-28ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད