ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུའུ་ཞིའི་བཀའ་རྒྱ་ཨང་གྱ་གསུམ་པ་དང་གྱ་བཞི་པ། གྱ་ལྔ་པ། གྱ་དྲུག་པ་བཅས་ལ་མཚན་བཀོད།

སྤེལ་དུས། 2017-12-28ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད