སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་རིན་ཐང་ལྟ་བའི་བརྗོད་དོན་གློག་བརྙན་ཐུང་ངུའི་ཕུལ་བྱུང་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་མིང་ཐོ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-12-28ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད