མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྒྲིག་ཨུས་ལས་ཚོགས་སྐབས་སུ་རྒྱན་འཇོག་ཤོ་རྒྱག་གི་དམིགས་བསལ་གྱོད་དོན་གསུམ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-12-29ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད