ཧོ་ཝུན་ཧའོ་ཡིས་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་སྲིད་ཁྲིམས་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པའི་དབར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་མྱོང་བ་དང་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2017-12-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད