མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་རྒྱུ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་གྱོད་དོན་ཚབས་ཆེན་གསུམ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-12-29ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད