མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཐོན་ལས་ཁེ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་གྱོད་གཞི་གལ་ཆེན་གསུམ་གྱི་འབྱུང་རྐྱེན་ལ་ཡང་བསྐྱར་འདྲི་གཅོད་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2017-12-29ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད