ཨ་མདོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ལོ་སར་ཆེད་སྒྲིག་དགོང་ཚོགས་སེར་པོ་གསེར་གྱི་གར་སྟེགས་ཞེས་པ་ཕབ་སྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།

སྤེལ་དུས། 2017-12-29ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད