ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུའུ་ཡིས་ཆུས་ཅན་ཝུའུ་ལ་དུས་རབས་ཀྱི་དཔེ་བཟང་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གནང།

སྤེལ་དུས། 2017-12-30ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད