དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱིས་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་གཏོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་གྱི་ཆེད་དོན་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-01ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད