བོད་ལྗོངས་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་གྱིས་ལོ་ཧྲིལ་པོར་འགྲུལ་པ་མི་ཐེངས་ས་ཡ་བཞི་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་གཅིག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-01ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད