རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་བཀོད་འདོམས་པུས་བརྙན་འཕྲིན་བཀོད་གཏོང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-02ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད