ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ལོ་གསར་པའི་ཤིས་འཕྲིན་དེ་བོད་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཁྲོད་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་རེད།

སྤེལ་དུས། 2018-01-02ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད