ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཨུ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་སྒྲུབ་ཚོ་ཆུང་གིས་ཡུལ་དངོས་སུ་ལས་བཟོ་པ་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པར་འཚམས་འདྲི་བྱས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-02ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད