ཆེ་དགྲ་ལྷས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་གཟིགས་སྐྱོང་བྱ་ཡུལ་དང་ངལ་རྩོལ་དཔེ་བཟང་གི་འཐུས་མི་སོགས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-01-02ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད