ཀྲུང་གུང་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཨུས་རྒྱུན་ཨུའི་རྒྱས་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པ་འཚོགས།

སྤེལ་དུས། 2018-01-03ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད