ཨེ་ཅིབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་བྲེལ་མྱུར་རྣམ་པ་སླར་ཡང་ཟླ་གསུམ་གྱི་ཇེ་རིང་དུ་བཏང་།

སྤེལ་དུས། 2018-01-04ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད